Euro Paco

Ferretería, suministros, produtos fitosanitarios e cerraxería


Horario
Luns a Venres: 9:00 - 13:30 / 15:30 a 20:30
Sábados: 9:00 - 13.30 / 16:00 - 20:00
Enderezo
Lugar Celas, 5
Teléfono
981668543
eCorreo
suminstros_europaco@yahoo.es